fbpx
Calea Călărași 156
office@businessgenerator.ro

Elaborare documentații de securitate pentru autorizări sisteme informatice

Elaborare documentații

Întocmim documentele pentru obținerea autorizației.

Autorizări sisteme

Autorizări pentru vehicularea informațiilor clasificate.

Informații clasificate

Emitem documente pentru autorizare informații NATO.

Autorizare procesare informații NATO

Pe lângă documentația necesară, îți oferim și servicii de consiliere pentru obținerea autorizației de acces la informaţii clasificate. Acest document este eliberat cu avizul instituţiilor abilitate, de conducătorul persoanei juridice deţinătoare de astfel de informaţii. Actul confirmă că, în exercitarea atribuţiilor profesionale, posesorul acestuia poate avea acces la informaţii secrete de stat de un anumit nivel de secretizare.

 

Certificatul de securitate este documentul eliberat persoanei cu atribuţii nemijlocite în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, respectiv funcţionarului de securitate sau salariatului din structura de securitate. El atestă verificarea şi acreditarea de a deţine, de a avea acces şi de a lucra cu informaţii clasificate de un anumit nivel de secretizare.

ADRESA

Calea Călărași 156, sector 3, București

TELEFON

0720.328.424

eMail

office@businessgenerator.ro