fbpx
Calea Călărași 156
office@businessgenerator.ro

ISO 9001

Sistemul de Management al Calității

Implementare

Standard recunoscut la nivel global; SR EN ISO 9001:2015 ajută la penetrarea de piețe noi și la îmbunătățirea reputației.

Integrare cu alte sisteme de management

SR EN ISO 9001:2015 are structură comună cu SR EN ISO 14001:2015, SR EN ‎ISO/IEC 27001:2018, EN ISO 22301:2019, SR ISO 45001:2018.

Calificare personal prin cursuri specifice

Eficientizarea proceselor interne și responsabilizarea personalului intern.

Obține atestatul de „Manager Securitatea Informatiei (Chief Information Security Officer - CISO)”, cod COR 121118, autorizat de către Ministerul Educației și Ministerul Muncii.

Înscrie-te 

sâmbătă, duminică și luni 15, 16, 17 mai 2021

vineri, sâmbătă 22, 23 mai 2021

Lectorii sunt profesori universitari specializați în Tehnologia Informației și Securitatea Comunicațiilor, cu o bogată experiență în consultanța privind implementarea, auditarea și testarea sistemelor informatice.

Ne puteți contacta la

Necesitatea implementării Sistemului de Management al Calității SR EN ISO 9001:2015, un instrument de marketing modern și valoros.

Când ne dorim creșterea satisfacției clienților prin îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor,  înseamnă că ne dorim să fim mai competitivi pe piața națională și internațională. Ne dorim să reducem costurile asociate unei calități mai scăzute, și să garantăm consumatorului faptul că ceea ce oferă compania noatră este de calitate. Din acest motive, pe o piață cu o puternică concurență, ISO 9001 reprezintă o importantă formă de departajare.

Puterea strategiei de implementare

Implementarea standardului ISO 9001:2015 reprezintă instrumentul strategic care reduce costurile prin diminuarea erorilor, riscurilor, pierderilor și sporirea productivității. Printre avantajele obținute prin certificarea ISO 9001:2015 se numără și următoarele:

Serviciile de consultanță ISO se desfășoară în trei etape:

Etapa1: evaluarea activităților și stabilirea necesarului de documentație pentru sistemul de management al calității;

Etapa2: elaborarea informației documentate pentru sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015;

Etapa3: implementarea sistemului de managementul calității, inclusiv audit de implementare.

Vom începe cu elaborarea şi prezentarea unui raport de audit de diagnostic față de cerințele ISO 9001:2015 și vom stabili de comun acord necesarul de documente și instruire pentru sistemul de management al calităţii în vederea implementării și ulterior a certificării ISO 9001:2015.

Vom elabora documentaţia sistemului de management al calităţii: Harta proceselor, Manualul Calităţii, procedurile de sistem, procedurile operaţionale, procedurile de proces.

Vom acorda asistenţă la implementarea sistemului calităţii.

Vom realiza un audit de implementare și bineÎnțeles training ISO 9001:2015 cu tot personalul organizației.

    Solicită ofertă

    Completează formularul și te contactăm în cel mai scurt timp.