fbpx
Calea Călărași 156
office@businessgenerator.ro

Consultanță informații clasificate

Elaborare documentatie

Consultanta privind elaborarea documentatiei unui unui Sistem de calcul stand-alone (SIC), nivel SECRET

Consiliere autorizare

Consiliere privind autorizarea de catre Autoritatea Nationala a SIC

Consiliere avizare

Consiliere privind avizarea PPSIC de catre Autoritatea Nationala

Consultanță informații clasificate

Apelează la echipa de experți

Business Generator

Servicii de consultanță informații clasificate in vederea implementarii masurilor procedurale de protectie a informatiilor secrete de serviciu  sau a activitatilor cu caracter secret de serviciu, conform Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; HG585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România; HG 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu etc.

Servicii oferite:

 1. Organizarea măsurilor de securitate fizica, de protecție a personalului și procedurala pentru autorizarea interna ca gestionar de informații clasificate, conform legislației in vigoare;
 2. Elaborare documentație in vederea autorizării, conform legislației in vigoare;
 3. Elaborare proceduri pentru:
 • clasificarea informațiilor;
 • accesul pentru personalul propriu;
 • accesul pentru personalul din afara, inclusiv străini și reprezentanți mass-media;
 • multiplicarea, transportul și circulația documentelor in interiorul și in afara societății, atât in timpul cât și in afara programului;
 • protecția sistemului informatic și de comunicații;
 • controlul intern, analiza și evaluarea modului in care se respecta prevederile legale in vigoare;
 • instruirea personalului autorizat pentru acces.
 1. Consiliere în vederea elaborării programului de prevenire împotriva scurgerii de informații clasificate;
 2. Elaborare documentație de securitate pentru SIC care va gestiona informații secret de serviciu;
 3. Sesiune de instruire a personalului desemnat pentru gestionarea informațiilor clasificate.

Protecția informațiilor clasificate acoperă:
– Protecția juridică;
– Protecția prin măsuri procedurale;
– Protectia fizică;
– Protectia personalului;
– INFOSEC.

ADRESA

Calea Călărași 156, sector 3, București

TELEFON

0720.328.424

eMail

office@businessgenerator.ro