fbpx
Calea Călărași 156
office@businessgenerator.ro

Termeni și condiții

Website-ul https://www.businessgenerator.ro poate fi utilizat în acord cu termenii și condițiile de mai jos.

Societatea SC Business Generator SRL îşi rezervă dreptul de a aduce oricând modificări în conţinutul acestui site, precum şi a Termenilor şi Condiţiilor de utilizare, fără să fie necesară notificarea în prealabil a Utilizatorilor/Clienţilor.

Drepturi de autor

 

Conținutul site-ului www.businessgenerator.ro care constă în imagini, texte, elemente de grafică, video, software – aparține în totalitate societății mai sus numite și este protejat conform Legii nr. 8 / 14.03.1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile române şi europene privind proprietatea intelectuală şi industrială. O parte din imaginile prezente pe acest website sunt preluate din platforme de distribuție imagini gratuite, precum www.pixabay.com, www.pexels.com si https://www.shutterstock.com/ro/.

Folosirea fără acordul Business Generator SRL a oricăror elemente enumerate mai sus, cu excepție a imaginilor gratuite preluate din platformele menționate anterior, se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Societatea Business Generator SRL poate oferi Utilizatorului / Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza parțial conținutul acestui website, sub forma descrisă. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul definit, pe o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/societatea căreia i s-a permis utilizarea acestui conţinut, fără a putea utiliza şi alte conținuturi ale site-ului businessgenerator.ro.

Colectarea și prelucrarea datelor personale

 

Prin „date cu caracter personal” se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată și, respectiv, o persoană juridică: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, datele de identificare ale persoanei fizice, respectiv juridice (CNP/CUI/CIF), datele contului bancar, date generale despre website-ul şi businessul Utilizatorului/Clientului.

Modalitățile de colectare a datelor personale utilizate de website-ul https://www.businessgenerator.ro sunt: prin intermediul formularelor de  înscriere la curs, formularelor de contact, formularului de abonare la newsletter, rapoartele traficului înregistrat pe serverul unde este găzduit website-ul, din Google Analytics precum și prin intermediul cookie-urilor.

Scopul colectării acestor date cu caracter personal constă în gestiunea economico-financiară, facturare (refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor), informarea Clienţilor/Utilizatorilor privind evoluţia şi starea comenzilor plasate, servicii de comunicaţii electronice (trimiterea confirmării comenzilor, trimiterea de newslettere și alte buletine informative periodice etc.).

Completarea de către Utilizatori a formularului de abonare la newsletter pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca adresa de email să fie inclusă în baza de date a website-ului și cu utilizarea și prelucrarea acestora de către www.mailchimp.com, pentru trimiterea de newslettere și alte buletine informative periodice. Singurele informații colectate și transmise către MailChimp sunt adresele de email ale abonaților la newsletter.

Completarea de către Utilizatori a formularelor de contact și de înscriere la curs de pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată ca datele completate să fie folosite strict pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, respectiv gestiunea economico-financiară și informarea cu privire la starea comenzilor plasate prin email sau telefonic.

În urma acceptării de către Utilizator a ofertei de colaborare propuse de către Business Generator SRL, părțile încheie un contract de colaborare și convin de comun acord ca pe durata contractului și pe o perioadă de 2 ani de la încetarea / rezilierea acestuia să ia toate măsurile necesare pentru a preveni dezvăluirea informațiilor pe care le primesc una de la cealaltă.

La semnarea contractului, reprezentanții părților iau cunoștință despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către cealaltă parte și își exprimă acordul în mod liber și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru executarea contractului semnat și îndeplinirea obligațiilor legale din domeniul fiscal, conform cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație, care a devenit aplicabil la data de 25 mai 2018.

Societatea Business Generator SRL nu va face publice şi nu va vinde sau distribui bazele de date ce conţin informaţii referitoare la datele personale ale Utilizatorilor/Clienţilor săi.

Conform Regulamentului UE 2016/679 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, şi Legii nr. 190/2018 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, societatea are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de clienţi, un membru al familiei acestora ori o altă persoană.

Societatea garantează Clienților săi drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienţii au în permanență dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal deținute de SC Business Generator SRL și de platforma www.businessgenerator.ro. Clienții au posibilitatea de a solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către Business Generator SRL.

Platforma www.businessgenerator.ro nu va solicita sub nicio formă Utilizatorilor săi informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terţi, acesta poartă responsabilitatea integrală pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare a acestor date sau a unor date confidențiale, Utilizatorul nu poate trage la răspundere Business Generator SRL pentru prejudiciile aduse.

Website-ul nu reţine şi nu stochează sub nicio formă datele de card ale clienţilor. Acestea vor fi accesate doar de către instituția de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Despre cookie-uri

 

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni transmise de către server browser-ului folosit pentru accesarea site-ului. De fiecare dată când site-ul este accesat, cookie-urile sunt transmise înapoi serverului de către browser.

Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru reținerea preferințelor utilizatorilor și pentru publicitate. Cookie-urile nu conțin coduri executabile, ele fiind doar fișiere text care nu pot să execute nicio operație. Ele nu sunt nici spyware și nici viruși informatici, deși anumite programe antivirus și anti-spyware le pot detecta.

Cookie-urile sunt de 3 tipuri:

  • Esențiale: ele sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului web și nu pot fi dezactivate. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație de identificare personală.
  • De performanță: ele ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic, pentru a putea măsura și îmbunătăți performanța site-ului. Ele ne ajută să știm care sunt cele mai populare sau mai puțin populare pagini și să monitorizăm performanța site-ului.
  • De publicitate: ele pot fi setate pe site-ul nostru de către partenerii noștri de publicitate (Facebook, Google). Ele nu stochează informații personale în mod direct ci identifică browser-ul pe care îl folosiți și dispozitivul de pe care accesați site-ul nostru. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, nu veți avea parte de publicitate din partea site-ului nostru.

Orice browser vă permite să acceptați sau nu cookie-uri. Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de utilizat. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online din partea website-ului vizitat. Orice browser oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în „opţiuni” sau în meniul de „preferinţe”.

Înscrierea la cursuri

 

Pentru înscrierea pe site-ul businessgenerator.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă respectiv un număr de telefon în completarea formularului de contact / înscriere la curs.

www.businessgenerator.ro își rezervă dreptul de a refuza cererea de comandă în situaţiile în care constată că Utilizatorul a folosit informaţii neconforme cu realitatea sau foloseşte serviciile într-un mod necorespunzător cu uzanţele normale.

Prețuri și modalitate de livrare

 

Prețul pentru serviciile solicitate, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Oferta transmisă Utilizatorului în urma completării formularului de comandă. În urma acceptării Ofertei, cele două părți încheie un contract de colaborare care conține toate informațiile menționate în Ofertă.

Prestatorul de servicii va emite către Utilizator / Client o factură pentru serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii fiscale conform legislaţiei în vigoare.

Comenzile solicitate de către Client vor fi transmise în format electronic, (pe adresa de e-mail specificată în cererea de Ofertă). Ele nu se prezintă sub forma unor produse fizice livrate Clientului, prin urmare nu sunt implicate costuri privind transportul sau alte cheltuieli aferente. De aceea, prețul final achitat de Client este format exclusiv din prețul produsului electronic, care se regăsește în Oferta trimisă inițial sau se calculează pe baza acesteia.

În cazul în care, pe parcursul executării serviciilor solicitate prin intermediul Ofertei solicitate pe site-ul www.businessgenerator.ro sau telefonic, Clientul dorește modificări / produse suplimentare, prețul final al serviciilor se va calcula conform noii versiuni a produselor livrate. Activitățile suplimentare vor fi stipulate prin intermediul unui act adițional anexat la Contract.

Plata pentru produsele şi serviciile digitale se poate face atât online (transfer bancar) cât și în numerar, în urma emiterii unei facturi fiscale.

Data estimată pentru livrarea produselor în format digital poate varia în funcţie de serviciul solicitat şi este afişată în Oferta transmisă de către Prestator precum și în Contractul de colaborare dar şi în e-mailul de confirmare a Comenzii.

Clientul are obligaţia şi responsabilitatea să transmită Prestatorului (SC Business Generator SRL), în scris, toate informațiile solicitate pentru a se asigura că produsele digitale achiziționate sunt conforme cu necesitățile și așteptările sale.

După selectarea cursului dorit, Clientul trebuie să selecteze opțiunea ”Adaugă în coș”.

Prin achizitionarea unui curs prin platforma noastră de e-learning, clientul beneficiază de accesul nelimitat la materialele documentate in format video, text, lecții, teste online, disponibile în contul clientului de cursant, pe platformă.

După efectuarea plății clientul va primi automat în câteva minute e-mail-ul de confirmare cu factura, produsul digital fiind automat disponibil în contul de cursant din platformă.

Produsul este adăugat automat în ”Coș”, a cărui iconiță este vizibilă pe bara de navigare din partea dreaptă de sus a paginii. Clientul poate oricând verifica Coșul de Cumpărături făcând click pe iconița ”Coș”, prin care se deschide o fereastră separată în care sunt arătate toate Produsele selectate de Client.

Clientul poate alege plata online prin card (cu cardul Visa sau Mastercard) în urma căreia cursurile apar instant în contul de cursant pe platformă.

Finalizarea Comenzii se realizează făcând click pe iconița ”Comandă și Plătește”.

În orice etapă a plasării comenzii, până la efectuarea plății, Clientul poate anula o Comandă prin întreruperea procesului și părăsirea website-ului. O comandă a cărei plasare nu a fost finalizată, nu va fi procesată și nu va avea ca efect niciun fel de obligații pentru proprietarul platformei online (e-learning).

Imediat după finalizarea comenzii, Clientul va primi un e-mail/SMS de confirmare a comenzii, la adresa sau numărul de telefon pe care a specificat-o în detaliile de înregistrare. E-mailul va cuprinde un număr individual al comenzii care va putea fi folosit, spre exemplu, pentru verificarea statusului comenzii. Confirmarea va include o recapitulare a Produselor, prețului și modalității de plată alese. Până la confirmarea Comenzii, proprietarul platformei elearning (cursuri online) nu are față de Client obligația de livrare a produselor.

Business Generator poate contacta Clientul, fie la adresa de e-mail, fie la numărul de telefon indicate, în scopul de a clarifica orice îndoială, de a confirma efectuarea comenzii sau cu privire la orice problemă în legatură cu procesarea comenzii.

 

PREȚURILE

Prețurile în platforma e-learning (magazinul online), sunt stabilite în lei, conțin TVA, respectiv sunt prețuri brute.

Prețul arătat în comanda finalizată și plasată, așa cum este confirmat ulterior prin e-mail-ul de confirmare a Comenzii, este prețul final, obligatoriu atât pentru Business Generator cât și pentru Client. Prețul arătat în comanda finalizată, plasată și confirmată nu se va schimba, indiferent dacă ulterior acelui moment Business Generator modifică prețul acelor cursuri / produse sau realizează anumite campanii promoționale, oferte speciale.

Business Generator își rezervă dreptul de a schimba prețul cursurilor existente pe platforma e-learning, să lanseze noi cursuri / produse, să lanseze și să anuleze oferte speciale pe website-ului magazinului sau să le modifice, în conformitate cu prevederile Codului Civil și ale altor legi aplicabile.

În situaţia în care Clientul achiziţionează un produs digital care nu este compatibil cu dispozitivul său, nu va fi posibilă returnarea contravalorii produselor atât timp cât Clientului i s-a livrat ulterior un link de accesare funcțional, în condițiile specificate în cadrul Termenilor și Condițiilor de pe www.businessgenerator.ro.

 

Retur

 

Conform legislației în vigoare, serviciile digitale nu pot fi returnate.

De asemenea, şi produsele digitale (inclusiv video, materiale grafice sau ebooks) fac excepţie de la condiţiile uzuale de retur întrucât sunt considerate servicii digitale de către legislaţia în vigoare.

Mai precis, potrivit articolului 16, lit. m) din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, este exceptat de la dreptul de retragere conținutul digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

 

Dispoziţii finale

 

În condițiile în care oricare dintre clauzele menționate mai sus va fi nulă sau nevalidă, indiferent de cauza care a dus la nevaliditatea acesteia, ea nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze specificate în pagina de Termeni și Condiții.

Odată cu achiziția Ofertei şi încheierea contractului de prestări servicii, clientul acceptă necondiţionat Termenii şi Condiţiile de utilizare de pe această pagină.

 

Politica de confidențialitate

 

Pentru utilizarea site-ului BUSINESS GENERATOR, https://businessgenerator.ro, este necesar să citești și să accepți aceste reguli în totalitate. Vizitarea în continuare a acestui site presupune că ești de acord cu aceste reguli.

BUSINESS GENERATOR poate să dețină informații despre tine, informații pe care ni le-ai oferit prin abonarea la newsletter sau prin formularul de înscriere la curs. Aceste informații includ, numele tău, numărul de telefon și emailul.

 

În ce fel poate utiliza BUSINESS GENERATOR aceste informaţii personale?

 

Informațiile despre tine pot fi folosite de noi doar în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor BUSINESS GENERATOR, cum ar fi:

  1. procesarea comenzilor sau cererilor tale;
  2. oferirea de produse și/sau servicii către tine;
  3. facturare;
  4. soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către tine;
  5. realizarea studiilor de piață și de produs, precum și marketingul produselor și al serviciilor BUSINESS GENERATOR;
  6. contactarea ta prin email sau telefon în legătură cu oferte de produse și servicii ale BUSINESS GENERATOR, care credem că ar putea fi de interes pentru tine (în afară de cazul în care ai facut o cerere scrisă să nu fii contactat în acest sens);
  7. inregistrarea informațiilor despre tine în vederea alocării sau oferirii de recompense, reduceri și alte programe similare.

Distribuirea informaţiilor despre Client

 

BUSINESS GENERATOR cu acordul clientului (prin selecția variantelor de cookie preferențiale) poate să distribuie aceste informații despre client către partenerii săi, care pot folosi informația în aceleași scopuri ca și BUSINESS GENERATOR (vezi Informare cursanți).

Transfer de informaţii în afara României

Dacă vrei să folosești produsele și serviciile noastre în străinătate, informațiile despre tine pot fi transferate în acea țară. Site-ul nostru s-ar putea de asemenea să se găsească pe servere din afara țării. Te avertizăm că protecția datelor prin legi ale altor țări decât Romania ar putea fi mai puțin cuprinzatoare decât legislația acestei tări.

Drepturile conferite de Legea 677/2001

Persoanele vizate beneficiază de drepturile conferite de Legea 677/2001 (inclusiv dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și de opoziție). Drepturile persoanelor vizate se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la sediul BUSINESS GENERATOR SRL cu sediul în București, Calea Călărași, nr.156, sector 3, persoana de contact Elena Cristian, tel. 0720328424.

! Te rugam sa studiezi si urmatoarele informatii disponibile:

– Politica de Confidențialitate WordPress, înglobată în Politica de confidențialitate BUSINESS GENERATOR, deoarece site-ul nostru utilizează WordPress: https://BUSINESS GENERATOR.ro/politica-de-confidentialitate-wordpress

ADRESA

Calea Călărași 156, sector 3, București

TELEFON

0720.328.424

eMail

office@businessgenerator.ro